English
English
首页 / 产品 / 椅子 / 正文

ORIGIN

简爱
回归椅的质朴与纯粹,谁能说这份简单不是对生活的挚爱呢?

简单的线条、硬朗立体的外观,无过多装饰却凸显出质朴精髓,丰富的色彩让选择更加多元。后背晃动感的设计更增添几分惬意享受。
查看所有色系:
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
面料 皮革
 • VILA-01
 • 3385-01
 • PR-01
 • RS-16
 • FC-03
 • GRACE-01
 • GLORY-01
 • GLORY-02
 • GRACE-02
 • GRACE-03
 • GRACE-04
 • VILA-26
 • VILA-03
 • VILA-32
 • Q-06
 • PR-12
 • RS-27
 • RS-20
 • VILA-55
 • 3385-99
 • VILA-54
 • VILA-19
 • RS-22
 • FC-08
 • RS-17
 • Q-08
 • RS-26
 • PR-04
 • FC-12
 • PT-06
 • GLORY-05
 • VILA-40
 • GLORY-04
 • GRACE-09
 • RS-25
 • PR-15
 • PR-05
 • VILA-49
 • GLORY-03
 • GRACE-10
 • VILA-42
 • GLORY-07
 • RS-24
 • RS-18
 • PT-10
 • VILA-21
 • GRACE-06
 • GRACE-08
 • VILA-35
 • GLORY-06
 • RS-23
 • VILA-08
 • GRACE-05
 • PT-02
 • PR-02
 • FC-11

产品参数